Bahrain resumes on-arrival visa

بحرین صدور ویزا در مبادی ورودی را برای 68 کشور از سر می گیرد

زمان برای مطالعه 2 دقیقه
  • ...
  • ...

اداره امور ملیت، گذرنامه و اقامت بحرین از ازسرگیری صدور ویزا در مبادی ورودی برای اتباع 68 کشور در بنادر این پادشاهی خبر داد. ساکنان کشورهای حوزه خلیج فارس نیز می توانند به هنگام ورود ویزا دریافت کنند، به جز شهروندان و ساکنان قطر که باید قبل از ورود به این پادشاهی ویزا بگیرند.

بحرین از 18 مارس صدور ویزا در مبادی ورودی را متوقف کرده بود و تا به امروز تنها دارندگان گذرنامه دیپلماتیک قادر به استفاده از این امکان بوده اند. در عین حال، این کشور در تلاش برای کمک به مهار ویروس کرونا (کووید-19) و حفاظت از سلامت و ایمنی شهروندان و ساکنان خود، تعداد پروازهای ورودی را کاهش داد.

از آن زمان به بعد، تنها شهروندان، ساکنان و مسافران دارای اجازه نامه قبلی و همچنین مسافران ترانزیت می توانستند از فرودگاه بین المللی بحرین استفاده کنند. از سرگیری صدور ویزا در مبادی ورودی بخشی از تغییرات بسیاری است که با کاهش محدودیت های تعطیلی در کل پادشاهی به اجرا درمی آید.

اگر تست پی سی آر(PCR) فرودگاهی مسافرانی که وارد بحرین می شوند، منفی باشد دیگر لازم نیست به مدت ده روز قرنطینه شوند.

منبع: Bahrain resumes on-arrival visa for 68 countries

نوشته های مشابه